Arbeitsgruppe Alexandre Obertelli
Exotische, Seltsame und Anti-Materie

Personen

Foto Name Arbeitsgebiet(e) Kontakt
Arbeitsgruppenleiter*in
Prof. Dr. Alexandre Obertelli
Alexander von Humboldt-Professur
Experimentelle Kernstrukturphysik
+49 6151 16-23539
S1|19 111
Fest angestellte Wissenschaftler*innen
Dr. Frank Wienholtz
Leitung Detektorlabor, Koordination PUMA
+49 6151 16-23537
S1|19 106
Postdocs
Dr. Alexandra Stefanescu
+49 6151 16-23412
S1|19 107
Gastwissenschaftler*innen
Dr. Pieter Doornenbal
S2|14 420
Doktorand*innen
Mădălina Enciu
+49 6151 16-23526
S1|19 110
Jonas Ludwig Fischer
+49 6151 16-23578
S1|19 108
Liancheng Ji
+49 6151 16-23578
S1|19 108
Moritz Schlaich
Ion Optic Simulations with SIMION
+49 6151 16-23413
S1|19 108
Alexander Schmidt
+49 6151 16-23578
S1|19 108
Simone Velardita
+49 6151 16-23701
S1|19 113
Christina Xanthopoulou
+49 6151 16-23578
S1|19 108